Насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV

Насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV

 От 29 март 2020

               
      Таблица с активни съставки за дезинфектанти подходящи срещу коронавируси от
      Националният център по заразни и паразитни болести:

                

             

Националният център по заразни и паразитни болести
 дава следните временни насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV(коронавирус):
Кликнете тук

 


 


Още новини

Преодоляване недостига на средства и ликвидност, в резултат от епидемичния взрив от COVID -19

На 17.07.2020г. РЕ-ФРЕШ ГРУП ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4203-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка ...

Активни съставки за дезинфектанти подходящи срещу коронавируси

Осем са активните съставки, които са ефективни срещу кронавируси. Те са посочени от Националния център по заразни и паразитни болести (вижте таблицата). Ние работим с два от тях: Етанол и бензалкониев хлорид, подчертани са в червено.за повече информация КЛИКНЕТЕ ТУК