Преодоляване недостига на средства и ликвидност,  в резултат от епидемичния взрив от COVID -19

Преодоляване недостига на средства и ликвидност, в резултат от епидемичния взрив от COVID -19

 От 17 юли 2020На 17.07.2020г. РЕ-ФРЕШ ГРУП ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4203-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на наличните работни места. Със средствата, осигурени от проекта са покрити разходи за заплати персонал и управител.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 17.07.2020г. и край 17.10.2020г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

 


Още новини

Активни съставки за дезинфектанти подходящи срещу коронавируси

Осем са активните съставки, които са ефективни срещу кронавируси. Те са посочени от Националния център по заразни и паразитни болести (вижте таблицата). Ние работим с два от тях: Етанол и бензалкониев хлорид, подчертани са в червено.за повече информация КЛИКНЕТЕ ТУК

Алгоритъм на дезинфекция в условия на падемия на Covid-19

Специалистите по "Дезинфекция и стерилизация" към Националния център по заразни и паразитни болести са разработили алгоритъм от 6 точки за дезинфекция на обекти с обществено предназначение:1. Избор на дезинфектант.2. ...