Защо е важно редовно да „разчистваме“ живота си

Защо е важно редовно да „разчистваме“ живота си

 От 20 юни 2015

Чекмеджетата ни с боклуци са идеална метафора за това как живеем живота си.

 

Чекмеджетата ни с боклуци са идеална метафора за това как живеем живота си, смята невроученият Даниъл Левитин. Периодично може би трябва да отделяме време и да си зададем някои въпроси, съветва той. Какво е добре да се запитаме и защо е важно непрекъснато да следим за области в живота си, които имат нужда от разчистване? Вижте интересен откъс от книгата му „Организираният ум“ (ИК „Изток-Запад“): 

Докато правех проучване във връзка с идеята за книга, озаглавена „Какво говори за теб чекмеджето ти с боклуци“, която имах преди години, надзърнах в десетки чекмеджета с боклуци на различни хора. Те бяха журналисти, писатели, композитори, адвокати, мотивационни оратори, домакини, учители, инженери, учени и творци. Помолих всеки от тях да направи снимка на отворените си чекмеджета, а после да извадят всичко навън и да подредят на масата, като поставят сходни предмети един до друг. Помолих ги да направят друга снимка, преди да организират, пресортират, прередят предметите и накрая да ги поставят обратно вътре в едно изведнъж оказало се по-спретнато и по-организирано чекмедже. 

Сторих същото с моето собствено чекмедже за боклуци. Докато педантично разделях джунджуриите в категории, хрумна ми, че чекмеджетата ни с боклуци са идеална метафора за това как живеем живота си. Как така бях скътал бележници със списъци с покупки, принадлежали на стари приятели, и счупена брадва от жилището под наем на пралеля ми. Чекмеджето с боклуци на един човек също като живота му преминава през естествен тип ентропия. Периодично може би трябва да отделяме време и да си зададем следните въпроси:

- Наистина ли трябва да продължа да се вкопчвам в тези вещи или в тази връзка? Изпълват ли ме те с енергия и щастие? Служат ли ми някак? 

- Комуникацията ми пълна ли е с безредие? Директен ли съм? Моля ли за онова, което искам и от което се нуждая, или се надявам партньорът ми/приятел/колега да го разгадае? 

- Налага ли се да струпвам няколко неща, макар те да са идентични? Приятелите ми, навиците ми, идеите ми твърде сходни ли са, или съм отворен за нови идеи и преживявания?

Да останем организирани би могло да отведе всички нас до следващото ниво в живота ни. В човешката природа е да падаме в жертва на стари навици. Налага се съзнателно да следим за области в живота си, които имат нужда от разчистване, и после методично и проактивно да свършим тази работа. И след това да продължим да го правим.

От време на време вселената си има начини да свърши това вместо нас. Неочаквано губим приятел, бизнес сделка или цялата глобална икономика се срива. Най-добрият начин да подобрим мозъците, които ни дава природата, е да се научим да се настройваме съобразно новите обстоятелства. Според моя собствен опит, когато изгубя нещо смятано от мен за незаменяемо, обикновено то бива заметено от нещо много по-добро. Ключът към промяната е да имаме вяра, че като се отървем от старото, мястото му ще бъде заето от нещо по-прекрасно.

 


Още новини

Преодоляване недостига на средства и ликвидност, в резултат от епидемичния взрив от COVID -19

На 17.07.2020г. РЕ-ФРЕШ ГРУП ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-4203-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка ...

Активни съставки за дезинфектанти подходящи срещу коронавируси

Осем са активните съставки, които са ефективни срещу кронавируси. Те са посочени от Националния център по заразни и паразитни болести (вижте таблицата). Ние работим с два от тях: Етанол и бензалкониев хлорид, подчертани са в червено.за повече информация КЛИКНЕТЕ ТУК